Portfolio

ResursDirekt

ResursDirekts sida gjordes som en del i ett projekt, där jag var en av medlemmarna i gruppen. I projektet fokuserades mycket på just projektmetodiken och hur man effektivast skall göra för att ro hem ett projekt med kund. Vi utförde även användbarhetstester på sidan, då det också var en del i projektet. Min roll i gruppen var själva installationen och konfigurationen i Drupal.

Hickory

Sidan är gjord till en bekant, som äger en restaurang. Sidan är byggd i Drupal och jag har använt 960 css-ramverk för att göra designen.

Har även utfört användbarhetstest på sidan och då fokuserat på navigeringen.

Wallsin

Sidan är gjord till en bekant, som har egen firma. Sidan är byggd i nativ php utan underliggande ramverk. Det finns även en administratörsdel, där man kan ändra de olika sidornas innehåll. Sidan är tyvärr inte kopplad till en databas, webbhotellet stödjer det inte, utan istället är det simpel läs/skriv-procedur för att uppdatera sidorna. Använder även jQuery till formulärvalidering.

KARG

Denna sida gjordes under min tid som IT-ansvarig i KARG, Kemis ArbetsmarknadsGrupp, på Chalmers. Sidan är endast byggd med (X)HTML och CSS. Designen är gjord i Fireworks.